Khoản khắc của con (Lưu trữ cho mai sau - Chụp bằng Fujifim và Iphone 6s))